GRUPS DE SUPORT EMOCIONAL EN LA TRANSICIÓ DE GÈNERE

ACOMPANYAMENT I ESCOLTA SENSE JUDICIS, COMPARACIONS NI CONSELLS. 

GRUP PER A FAMILIARS I AMISTATS

A vegades, quan un familiar o una amistat decideix fer la transició de gènere, les persones que l’estimem podem viure aquesta nova situació amb sentiments d’angoixa, preocupació o incomprensió. Són sentiments normals propis del dol que, sovint, necessitem fer.
Aquest grup ens oferirà un temps i un espai confidencial perquè, des del respecte i la confiança, puguem escoltar-nos i acompanyar-nos en el que sentim.

GRUP PER A PERSONES TRANS* EN PROCÉS DE TRÀNSIT

A vegades, prendre la decisió de fer una transició de gènere, pot implicar l’enfrontament a situacions familiars, socials, laborals, que suposin un impacte o una dificultat emocional per a nosaltres.
Aquest grup ens donarà l’oportunitat d’expressar-nos, conèixer-nos millor a nosaltres, validar les nostres necessitats i acompanyar-nos des del respecte i la cura.

FINALITAT

  • Generar alternatives als sentiments d’incomprensió i solitud.
  • Validació i gestió emocional.
  • Escolta, acompanyament i suport
  • Elaboració del dolor

ENTITATS COL·LABORADORES

Aquest projecte neix de la col·laboració amb AVES i I-Vaginarium

INSCRIPCIONS

contacta amb AVES
-
Grup de participació gratuïta
+ AFEGIR A GOOGLE CALENDAR
+ EXPORTAR A ICAL / OUTLOOK
-

GRUPOS DE APOYO EMOCIONAL EN LA TRANSICIÓN DE GÉNERO

ACOMPAÑAMIENTO Y ESCUCHA SIN JUICIOS, COMPARACIONES NI CONSEJOS.

GRUPO PARA FAMILIARES Y AMISTADES

A veces, cuando un familiar o una amistad decide hacer la transición de género, las personas que le queremos podemos vivir esta nueva situación con sentimientos de angustia, preocupación o incomprensión. Son sentimientos normales propios del duelo que, a menudo, necesitamos hacer.
Este grupo nos ofrecerá un tiempo y un espacio confidencial para que, desde el respeto y la confianza, podamos escucharnos y acompañarnos en lo que sentimos.

GRUPO PARA PERSONAS TRANS* EN PROCESO DE TRÁNSITO

A veces, tomar la decisión de hacer una transición de género, puede implicar el enfrentamiento a situaciones familiares, sociales, laborales, que supongan un impacto o una dificultad emocional para nosotrxs.
Este grupo nos dará la oportunidad de expresarnos, conocernos mejor a nosotrxs, validar nuestras necesidades y acompañarnos desde el respeto y el cuidado.

FINALIDADES

  • Generar alternativas a los sentimientos de incomprensión y soledad.
  • Validación y gestión emocional.
  • Escucha, acompañamiento y apoyo.
  • Elaboración del dolor

ENTIDADES COLABORADORAS

Este proyecto nace de la la colaboración con AVES y I-Vaginarium

INSCRIPCIONES

contacta con AVES
-
Grupo de participación gratuita
+ AGREGA A GOOGLE CALENDAR
+ EXPORTAR A ICAL / OUTLOOK
Descargar PDF